สภานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์

บริษัทแม็กทีน สปอร์ตแวร์ เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในประเทศไทย ที่นอกจากจะผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว ยังได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย ออกใบรับรองเลขที่ สผ.77/2563 ให้เป็นโรงงานสะอาดและได้รับมาตรฐานที่เป็นโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่ถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข https://safetyspacemt789.com